הדפסה

להחיל רטרואקטיבית את ביטול קנס הנישואים

דה מרקר, 27 בנובמבר 2013

 

"אחד הכלים הזמינים ביותר הוא להוביל
וליישם בהקדם את שינוי החקיקה המפלה רבת שנים ולהפכה לשוויונית.
בכך, ניתן יהיה לאפשר לעסקים משפחתיים, המשלבים עבודת בני זוג,
קפיצת מדרגה שתהווה תועלת כלכלית לא רק ברמה העסקית הפרטית,
אלא גם ברמה הלאומית ובראייה עסקית בין־דורית לטווח הרחוק".
 
 

ראו המאמר המלא באתר דה מרקר.