הדפסה

ניהול תקין בעמותות- כמו בחברות ציבוריות

דה מרקר,30 באפריל 2014

 

בימים אלה מונחת לאישור סופי הצעת החקיקה בעניין תיקון לחוק עמותות וחברות לתועלת הציבור.
המהפיכה שמביא עימו התיקון החדש למגזר השלישי היא בהחלת מדיניות הדומה להתנהלותן של חברות ציבוריות.
  

קראו המאמר באתר דה מרקר.