הדפסה

פקידי האוצר צריכים לשלם

 

כתבה שפורסמה בגלובס בתאריך 19.10.14