הדפסה

סעיף 46 הוא כבר לא רק משאת נפש רחוקה

מאמרה של רו"ח איריס שטרק בנושא סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

דה מרקר, 11 בפברואר 2015

 

נוהל חדש לאישור זיכוי ממס הכנסה לתורמים, צפוי להקל על עמותות וחברות לתועלת הציבור לגייס תרומות.
רו"ח איריס שטרק, שותפה מנהלת בשטרק את שטרק רואי חשבון, ומרצה בתכנית דירקטורים בלהב
פיתוח מנהלים,
מסבירה על המציאות החדשה.