הדפסה

לא דופקת חשבון

 פורסם בעיתון "קול השרון" בתאריך 22.4.15

קול השרון