הדפסה

בודק שכר מוסמך

 כנס רואי חשבון באילת- יולי 2015

"בודק שכר מוסמך הוא כתב ההגנה המרכזי של מעסיקים ומזמיני שירותים באחריותם כלפי עובדי הקבלן" 

על משרד הכלכלה באמצעות מנהל ההסדרה והאכיפה לפעול בהקדם להשלמת התקנות על מנת שהחוק אכן ימלא את ייעודו כהלכה

 

"החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה, מטיל על מזמין שירותים שמקבל שירות מקבלני כוח אדם את האחריות על עובדי הקבלן וממליץ להם להעסיק בודק שכר, שיוודא כי כל תנאי השכר והזכויות מובטחים לעובדים אלה למרות שאינם המעסיק הישיר וזאת כמנגנון הגנה מהותי.
התקנות בנושא טרם הושלמו ומשנת 2012 למעשה פועלים עפ"י טיוטת תקנות. הסחבת והעובדה שעד היום לא הושלם הנוסח הסופי של התקנות לעניין מפרט הבדיקות התקופתיות בידי בודק שכר מוסמך, מהווה למעשה חשיפה מיותרת למעסיקים ולמזמיני השירותים.
על משרד הכלכלה באמצעות מנהל ההסדרה והאכיפה לפעול בהקדם להשלמת התקנות על מנת שהחוק אכן ימלא את ייעודו כהלכה".
 

לקריאת המאמר במלואו לחץ כאן