הדפסה

סדר במגזר השלישי

 

"הסוף לניצול פרצות בעמותות: חקיקה חדשה מרחיבה ומחזקת את מבקרי הפנים כשומרי הסף של העמותות. המטרה: הגברת השקיפות והסרת החשדנות הכתם שדבקו בעמותות רבות"  

"בתקופה זו שבה פרשיית שחיתות רודפת פרשייה אחרת, עולה השאלה, מדוע השימוש בעמותות הוא השימוש הנפוץ להעברת כספים, באופן שאינו חוקי? היכן הם, אותם שומרי-הסף של העמותות, אשר מחוייבים לעצור זרימת כספים בלתי כשרים?"

"אחריותם של שומרי-הסף הולכת ומתעצמת בימים אלה, והציבור מצפה שהם יעצרו כל ניסיון להתנהלות בלתי תקינה. האם הציפיות מוגזמות? האחריות המרכזית הייתה ותמיד תהיה של נושאי המשרה הבכירים. אך בד בבד, עם חיזוק מעמדם וסמכויותיהם של שומרי הסף, דוגמת מבקר פנים, יועץ משפטי ורואה חשבון, מתעצם מעמדם ומקבל ממדים רחבים יותר, לנוכח החקיקה ולנוכח פסיקת בתי המשפט בנושאים אלה.
התשובה לכך טמונה כנראה במצב שעמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ), שהם ארגונים ללא כוונת רווח (מלכ"רים) מהווה קרקע נוחה, שאפשרה במקומות מסויימים, לנצל פרצות אשר הובילו לביצוע פעולתו בלתי חוקיות".

"חובה להשיב לעמותות העושות עבודת קודש למען מטרות ציבוריות נעלות, את מעמדן הלגיטימי והמוערך בחברה הישראלית ". 

לקריאת המאמר במלואו לחץ כאן