הדפסה

מסמכי פנמה והמאבק בהון השחור

מסמכי פנמה והמאבק בהון השחור 

 

 מתוך מאמר של איריס שטרק בישראל היום 05.04.2016.

 
מותר ורצוי לבצע תכנון מס לגיטימי. כלומר, תכנון שמאפשר דחיית מס והמשך ביצוע עסקאות, כאשר הפעילות מדווחת בשקיפות לרשויות המס, לרבות חשיפה מלאה של תכנוני מס שהוגדרו כאגרסיביים ודיווח על חוות דעת שעל פיהן נערכו התכנונים. מותר גם בהחלט לפעול ולהקים חברות במקלטי מס, כל עוד מדווחים כחוק במדינת התושבות על ההכנסות.

למאמר המלא לחץ כאן