הדפסה

שומרי הסף לא אשמים

מתוך מאמר של איריס שטרק בגלובס 10.05.2016

בעקבות קריסת החברה של ענבל אור ונוספות, בין היתר הופנתה האצבע המאשימה גם לשומרי הסף, בהם רואי חשבון, עורכי דין, נושאי משרה, חברי הדירקטוריון וכן הרגולטורים, שלא צפו והזהירו מראש את הציבור. 
בכלל זה נשמעו טענות על "פשיטת רגל" של מקצוע החשבונאות, על כך שעל עורכי הדין ורואי החשבון לבדוק את פוליסות הביטוח המקצועי שלהם.

אני מתייחסת למידת אחריותם של שומרי הסף ואומרת כי, יש להבחין בקו העובר בין התנהלות ישרה ואמינה, שלעיתים נופלות בה טעויות אנוש, אשר לרוב ניתן גם לפתור אותן בתהליכים מקובלים, לבין התנהלות שנועדה להסוות פעילות בלתי חוקית.

על רואי החשבון מוטלת האחריות הכבדה ביותר. בעוד עורכי הדין מוגנים ב"חיסיון לקוח", לרואי החשבון אין "חיסיון לקוח", וגם חלה עליהם חובת "אי-התלות". נוסף לכך שהם מחויבים ללקוחותיהם, הם מחויבים גם בדיווח לרשויות המס, ולמעשה מחויבותם מוגדרת "כלפי כל העולם".

למאמר המלא לחץ כאן