הדפסה

חשבונאות וביקורת

מחלקת הביקורת בפירמת שטרק את שטרק רואי חשבון מעניקה שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים לתאגידים ועסקים לרבות שותפויות ויחידים. השירותים ניתנים על ידי צוות מיומן המעניק שירות מסור ומקצועי לחברות ישראליות ובינלאומיות, מלכ"רים, רשויות מקומיות, חברות עירוניות, משרדי ממשלה ותאגידים ציבוריים, זאת, תוך שמירה על עקרונות חשבונאיים מקובלים בתקינה הישראלית ובתקינה הבינלאומית (IFRS  ), נהלים מקצועיים וקפדניים ושימוש בקוד אתי.

התמחות המחלקה: 
לפירמת שטרק את שטרק ידע והבנה מעמיקים בתחומי ביקורת חיצונית בענפים מגוונים וביניהם: 

תחום הנדל"ן - חברות נדל"ן להשקעה, יזמי פרויקטים והשקעות במקרקעין בארץ וברחבי העולם

חברות עתירות טכנולוגיה - טיפול בחברות היי-טק, חברות הזנק בתחומים מגוונים, תוכנה, חומרה, מכשור רפואי, פטנטים ועוד. מתן שירות לחברות המשקיעות בשוק הבינלאומי ולתאגידים בין לאומיים

חברות תעשיה, שירותים ומסחר – השירות לחברות מתחום זה כולל גם חברות בנות של חברות ציבוריות המדווחות לפי כללי IFRS וחברות בעלות מבנה השקעות בינלאומי

חברות גז ונפט חברות תשתית - ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות גז, נפט ותשתיות לרבות עריכת חוות דעת מיוחדות לבית המשפט וליישוב סכסוכים בין גופים כאמור

מלכ"רים וחברות לתועלת הציבור (חל"צ) - ביקורת ועריכת דוחות כספיים של גופים מהמגזר השלישי (גופים שלא למטרת רווח). תוך סיוע בהגשת כל הדיווחים המקוונים הנדרשים לפי חוק לצורך קבלת אישור ניהול תקין

חשבונאות ממשלתית - ביקורת ועריכת דוחות כספיים של משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות וגופים סטטוטוריים

רשויות מקומיות - ביקורת ועריכת דוחות כספיים שנתיים, חצי שנתיים ותקופתיים

חינוך ומוסדות אקדמיים - ביקורת ועריכת דוחות כספיים של מוסדות חינוך וכן של מוסדות אקדמיים בהתאם להוראות המועצה להשכלה גבוהה

בריאות - ביקורת ועריכת דוחות כספיים של תאגידים במערכת הבריאות, בתי חולים ובתי אבות