b2

תמיכות מהמדינה וביקורת פנימית בעמותות

רו"ח איריס שטרק הרצתה בכנס עמותות ומלכ"רים של לשכת רו"ח בנושאים:

* תמיכות מהמדינה - מתי נדרשים להחזיר את התמיכות והאם יש עודף בירוקרטיה.

* ביקורת פנימית בעמותות - נושאים ייחודיים.

 

לצפיה במצגת ההרצאה לחץ כאן

לצפיה במצגות ובחומר רקע של כל המושבים המקצועיים בכנס לחץ כאן