b2

אם הממשלה לא תפעל בקרוב להסדיר את קבוצות הרכישה נגרום לה לפעול

"חובת הכנסת להבהיר לציבור שקבוצות רכישה לא מתאימות למי שרוכש דירה ראשונה, שכן אין ודאות למועד המסירה ולמחיר ויש מחיר לסיכון".
ציטוט מדבריה של רו"ח איריס שטרק בוועדת הכנסת שהתקיימה ב- 23.05.2016 בדיון מיוחד בנושא: קבוצות הרכישה הנדל"ניות.

להרחבה לחץ כאן