b2

פעילות עסקית בעמותה

רו"ח איריס שטרק הרצתה בכנס עיר דוד-ירושלים של לשכת רואי חשבון (דצמבר 2016) בנושא פעילות עסקית בעמותה.

לעיון במצגת ההרצאה לחץ כאן