b2

ניהול ספרים בעמותה

רו"ח איריס שטרק הרצתה בכנס עיר דוד-ירושלים של לשכת רואי חשבון (דצמבר 2016) בנושא ניהול ספרים בעמותה.

לעיון במצגת ההרצאה לחץ כאן