b2

מיסוי חברות ארנק

רו"ח איריס שטרק הרצתה בכנס ים המלח של לשכת רואי חשבון (פברואר 2017) בנושא מיסוי חברות "ארנק".

לעיון במצגת ההרצאה לחץ כאן