b2

חייבים לתקן החקיקה בנושא חברות הארנק

רו"ח איריס שטרק השתתפה בכנס של לשכת רואי חשבון באילת שהתקיימה בתחילת חודש יולי והרצתה בנושא  חברות ארנק ומשיכות בעלים ודיבידנד מוטב

לצפייה במצגת יש ללחוץ על הלינק מטה

חברות ארנק