b2

כלים תמחירים ומימונים בעבודתו של רואה החשבון

כלים תמחירים ומימונים בעבודתו של רואה חשבון. 

מתוך הרצאתה של רו"ח איריס שטרק בהשתלמות לשכת רואי חשבון. 

בנושא: תמחיר מבוסס פעילויות וניתוח מרכזי רווח העמסת עקיפות - תמחיר הזמנה 30/5/2018.

לצפייה במצגת לחץ כאן