הדפסה

הגדלת ההפרשות לפנסיה

הגדלת ההפרשות לפנסיה

ב-23 בפברואר 2016 נחתם בין ההסתדרות לבין נשיאות הארגונים העסקיים הסכם להגדלת שיעור ההפרשות לפנסיית החובה בסך של 1%.

ההגדלה תתבצע בשתי פעימות של 0.5% כל אחת כמפורט להלן: