הדפסה

תזכורת לשינויים בנושאי דיני עבודה - מיולי 2016

תזכורת - שינויים בשכר המינימום, בימי החופשה ובהפרשות לפנסיה – החל מיולי 2016

ביולי 2016 נכנסו לתוקפם מספר שינויים בנושאי דיני עבודה:

הגדלת שכר המינימום

החל מיום 1 ביולי 2016 עודכן שכר המינימום במשק לסך של 4,825 ש"ח משכורת חודשית ברוטו ו- 25.94 ש"ח שכר שעתי ברוטו.

הארכת תקופת חופשה שנתית

החל מיום 1 ביולי 2016 גדל מספר ימי החופשה לעובדים בעלי ותק של עד 4 שנים ל- 15 ימי חופשה קלנדריים במקום 14 ימי חופשה קלנדריים.
להרחבה לחץ כאן

הגדלת ההפרשות לפנסיה

החל מיום 1 ביולי 2016 ההפרשות לפנסיה גדלו בפעימה הראשונה מתוך שתיים שנקבעו – דמי התגמולים מהעובד יוגדלו ל- 5.75% במקום 5.5% כיום ודמי התגמולים מהמעסיק יגדלו ל- 6.25% במקום 6% כיום.
החל מיום 1 בינואר 2017 תכנס לתוקפה פעימה נוספת של העלאה כוללת בסך 0.5% להפרשה הפנסיונית (0.25% ע"ח המעסיק ו-0.25% ע"ח העובד).
לטבלה מסכמת לחץ כאן