הדפסה

עמותות נתמכות- כיצד להגיש בקשת תמיכה למשרדי ממשלה בדרך הנכונה

דגשים בהגשת תמיכות למשרדי ממשלה

לצורך הגשת בקשת תמיכות למשרדי ממשלה, הנכם מתבקשים למלא בקפדנות את בקשות התמיכה, לרבות המצאת מסמכים לפי הנדרש. 

בחוזר המצורף שהכנו עבורכם, מפורטים הדגשים למילוי טפסי התמיכה. אנו ממליצים לשים לב לנקודות הבאות:

  • דוח הוצאות הנהלה וכלליות לשנים 2015-2017 לרבות הכללת שווי מתנדבים ובדגש על הוצאות שכר הכלולות בהנהלה וכלליות.
  • דוח חמשת מקבלי השכר הגבוה ובעל התפקיד הניהולי בעל השכר הגבוה ביותר לשנים 2015-2017.
  • דוח צדדים קשורים.
  • דוח מקורות ושימושים (מקו"ש) לשנת 2015.
  • תקציב 2017 ודוח ביצוע תקציב 2016.
  • דיווח לגבי חברי ועד/דירקטוריון וועדת ביקורת/גוף מבקר.
  • דוח כספי מבוקר לשנת 2015 בדגש על הכנסות בשווה כסף.
  • אישור רו"ח לשנים 2015-2016.
לצפייה בחוזר המפורט לחץ כאן
 
נשמח לסייע לפי הצורך.