הדפסה

הנחיות חדשות בקשר להמצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018

הנחיות חדשות בקשר להמצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך
קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018.

 

בימים אלו פורסמו הנחיות חדשות בקשר להמצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018.
לנוחותכם ריכזנו עבורכם הנחיות ודגשים מיוחדים.

לצפייה בחוזר המפורט לחץ כאן