הדפסה

דחיית המועד להגשת הדוחות השנתיים וטופסי ההצהרה לשנת 2016 על ניכויים משכר - טופס 126 ושלא משכר - טופס 856

 

ביום 6 במרץ 2017, החליטה הנהלת רשות המיסים להאריך את מועד הגשת הדיווח השנתי המקוון על ניכויים משכר (טופס 0126) ועל ניכויים שאינם משכר (טופס 0856) לשנת המס 2016, עד לתאריך ה- 31 במאי 2017.

כמו כן, מאפשרת רשות המיסים הגשת טופסי הצהרה לשנת 2016 במועדים כדלקמן:

1. מעביד/מנכה שישדר את הדוח לשנת המס 2016 עד ליום 31.5.2017, רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום 31.10.2017 ויראו את הדוח כדוח שהוגש במועד החוקי, על כל המשתמע מכך.

2. מעביד/מנכה אשר לא שידר את הדוח עד ליום 31.5.2017, אך שידר אותו עד ליום 30.6.2017 וגם הגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.

3. מעביד/מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום 30.6.2017 יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח במועד, מועד ההגשה במקרה זה, יהיה המועד בו הגיש את טופס ההצהרה לאחר שהשלים את שידור הדוח.

לצפייה בהודעה הרשמית לחץ כאן