הדפסה

הלוואות בערבות המדינה לעמותות וחברות לתועלת הציבור

עמותות וחברות לתועלת הציבור,

הקרן לערבות המדינה מעמידה הלוואות לעמותות וחברות לתועלת הציבור בערבות מדינה בגובה 70% מהסכום.

הגשת הבקשה אפשרית לעמותות או מלכ"רים המספקים שירותים לממשלה בתחום חינוך, רווחה ובריאות ואתם עומדים בשני התנאים הבאים:

  • לעמותה קיימת התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על 120% מגובה ההלוואה המבוקשת ותוקף ההתקשרות הוא לפחות שמונה חודשים ממועד הבקשה להלוואה.
  • ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לא יותר מ- 50% מהכנסות העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה, הגיעו מתמיכה כאמור.

לצורך העמדת ההלוואה, לא תידרש חתימה בערבות אישית!

מצורפת מצגת בנושא לחץ כאן