הדפסה

הידעת - עסק קטן או בינוני יכול לקחת הלוואה כאשר 70% בערבות המדינה

חברות או עצמאים,

הקרן לערבות המדינה מעמידה הלוואות לחברות או עצמאים בערבות מדינה בגובה 70% מהסכום.

אם אתם:

 • עסק קטן (עוסק מורשה, חברה, אגודה שיתופית או עמותה) בעל מחזור מכירות עד 25 מיליון ש''ח.
 • עסק בינוני (עוסק מורשה, חברה, אגודה שיתופית או עמותה) בעל מחזור מכירות עד 100 מיליון ש''ח.
 • עסק יצואן (עסק קטן או עסק בינוני) אשר היקף היצוא שלו בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה להלוואה עלה על 250 אלף דולר.
 • עסק בהקמה - עסק שנכון ליום הגשת הבקשה עונה על אחת מבין התנאים הבאים:
  1. עסק אשר טרם החל לפעול.
  2. עסק אשר הוא עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
  3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרות אשראי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו לא עולות על 500 אלף ש''ח.
  4. עסק אשר פעל עד כה ממקום מגוריו ובעליו החליט להעביר את העסק למקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו לא עולות על 500 אלף ש''ח.               

אתם יכולים לקבל הלוואה  כאשר 70% ממנה יהיה בערבות המדינה!

היקף הלוואה ממוצע נע בין 325,000 ש''ח לעסקים קטנים ועד 2.9 מיליון ש''ח לעסקים בינוניים.

מצורפת מצגת בנושא לחץ כאן  

שימו לב, כי ישנם מסלולים לעסק בהקמה, למימון בהון חוזר ולהשקעה בציוד ותעשיה.