הדפסה

חובת ביטוח פנסיה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים

החל מינואר 2017 נכנסה לתוקף חקיקה המחייבת עצמאים להפקיד לתוכנית פנסיה.

לעיון בקובץ מפורט לחץ כאן