הדפסה

הערכות לסוף שנת 2017 ותחילת שנת 2018

אנו שמחים להפיץ עבורכם חוזר מקצועי לשנת 2017, שיסייע לכם להיערך טוב יותר לקראת סוף השנה ולקראת השנה הבאה.

שנת 2017, הביאה איתה שינויים מהותיים בתחומי המס שמחייבים היערכות ותכנון מראש.

בחוזר ייסקרו באופן תמציתי עיקרי ההתפתחויות והשינויים אשר חלו בשנה החולפת.

אנו מקווים שחוזר זה יהיה לכם לעזר רב בעת קבלת החלטות ובתכנון פעילותכם העסקית.

מתוך דאגה לסביבה ירוקה, בחרנו גם השנה לשלוח את החוזר במהדורה אלקטרונית בלבד.

לקריאת החוזר לחץ כאן

לאור מורכבות חלק מהסוגיות, נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.

אנו כתמיד עומדים לשירותכם במתן הסברים נוספים.