הדפסה

עדכון שכר מינימום מיום 1 בדצמבר 2017

הננו להודיעכם כי החל מתאריך 1.12.2017 יתעדכן שכר המינימום על פי התעריפים הבאים:

  • שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות - 5,300 ש"ח.
  • שכר שעתי - לפי היקף משרה של 186 שעות בחודש - 28.49 ש"ח

וזאת החל ממשכורת דצמבר 2017 שתשולם בחודש ינואר 2018.

שכר מינימום לנוער נמוך משכר המינימום למבוגרים כמפורט: