הדפסה

עדכונים חשובים לתחילת שנת 2018

הרינו להביא לידיעתכם מספר דגשים, שינויים ותזכורות לגבי שנת 2018:

 • תשלום מקדמה בגין הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל.
 • תשלום יתרת המס הצפוי לשנת 2017.
 • תשלום אגרה שנתית לרשם החברות.
 • הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור לשנת 2017.
 • סכומים ועדכונים לחישוב המיסים לשנת המס 2018.
 • שיעורי ביטוח לאומי מעודכנים.
 • הארכת תוקף אישורים לתיאומי מס.
 • שיעור מס חברות.
 • שינויים במיסוי דירות מגורים החל מיום 01.01.2018.
 • עדכון מדרגות מס רכישה.
 • Relocation וטופס הצהרת תושבות.
 • מיסוי חברות בית.
 • עמדות חייבות בדיווח לשנת 2017.
 • קופות מרכזיות לפיצויים.

לצפיה בעדכונים במלואם לחץ כאן