הדפסה

דחיית מועד להגשת דוחות שנתיים בניכויים

בחודש פברואר 2018 פרסמה רשות המיסים החלטה אודות מתן הארכה של חודש נוסף למועד הגשת הדוחות השנתיים לחייבים בהגשת דוחות 0126 ו- 0856 לשנת המס 2017, וזאת עד ליום חמישי  ה-31 במאי 2018, במקום יום שני ה-30 באפריל 2018.

במסגרת ההחלטה הנ"ל, הוחלט גם לאפשר הגשת טופסי ההצהרה לשנת 2017 במועדים הבאים:

  • מעביד / מנכה שישדר את הדוח לשנת המס 2017 עד ליום חמישי ה- 31.05.2018 יהא רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד ליום רביעי ה-31.10.2018. במצב זה יראו את הדוח ככזה אשר הוגש במועד החוקי, על כל המשתמע מכך.
  • מעביד / מנכה אשר לא שידר את הדוח עד ליום חמישי 31.05.2018, אך שידר אותו עד ליום חמישי ה-28.06.2018 וגם הגיש את טופס ההצהרה עד ליום זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.
  • מעביד / מנכה שלא הגיש את הדוח עד ליום חמישי ה-28.06.2018, יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח במועד. במקרה שכזה, מועד ההגשה יהא המועד בו הגיש את טופס ההצהרה, לאחר שהשלים את שידור הדוח.

לצורך עיון בחוזר המלא וקבלת פרטים אודות אופן שליחת הטפסים, הנכם מוזמנים לעיין בהחלטה המלאה או לפנות למשרדנו.