הדפסה

משבוע הבא: שבוע העבודה יקוצר בשעה, ל-42 שעות בשבוע

משבוע הבא - שבוע עבודה יקוצר בשעה, ל-42 שעות בשבוע

החל מיום 1 באפריל 2018 העובדים בישראל יעבדו 42 שעות בשבוע (182 שעות במקום 186 שעות בחודש). הדבר מתאפשר לאחר חתימתו של שר העבודה והרווחה חיים כץ על צו הרחבה, המעגן את קיצור שבוע העבודה בחוק.

מספר דגשים:

  • סכום השכר בתלוש לא יגדל, אך כל עובד יעבוד ארבע שעות פחות בחודש, ללא פגיעה בשכר.
  • השינוי יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה או בהתאם לסיכום אחר עם המעסיק.
  • מכסת שעות העבודה היומי המקסימלית נותרה 12 שעות ביום. עם זאת, מכסת השעות הנוספות השבועיות המותרות, תעמוד על 16 שעות שבועיות (במקום 15 שעות שבועיות).
  • בכל הנוגע לזכויות צבורות כגון ימי חופשה, הבראה ודמי מחלה, במקומות עבודה בהם שיטת החישוב מבוצעת על בסיס שעתי, יש לבצע התאמות בהתאם להפחתת שעת העבודה ולתעריף השעתי המעודכן.
  • קיצור שבוע העבודה בשעה אחת יחול גם על עובדי משמרות בהיקף משרה מלאה (מעל 42 שעות שבועיות), אולם בעניינם תהא גמישות למעסיק לפי צרכי העבודה.
  • קיצור שבוע העבודה כאמור בצו לא יחול על עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק (למשל משרות אמון, הנהלה ומי שלא ניתן לפקח על עבודתו).