הדפסה

תיקוני מס במסגרת החוק לשנת התקציב 2019

תיקוני מס במסגרת החוק לשנת התקציב 2019

 

בתאריך ה-22 במרץ 2018 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב 2019. (להלן- החוק).

החוק כולל בין היתר את פרק ג' ובו מספר תיקוני מס כדלהלן:

 א. הגדלת מענקי עבודה לשנת 2018 (מס הכנסה שלילי): נקבעה הגדלה של מענק עבודה בגין הכנסה נמוכה (מעבודה, מעסק או ממשלח יד) שהופקה בשנת 2018. המענק לאב עובד יהיה בגובה המענק הניתן לאם עובדת.    

 ב. נקודת זיכוי אחת למסיימי תואר אקדמי/לימודי מקצוע: מי שיסיים את לימודיו בתקופה 1.1.2014 ועד 31.12.2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בשנה העוקבת לשנה בה יסיים את התואר/רכישת המקצוע או בשנה שאחריה, לבחירתו.

 ג. פטור מתשלום מס על תגמול מיוחד בשל שירות מילואים: מבצעי שירות מילואים במשך 32 ימים בשנה, או יותר, הזכאים לתגמול מיוחד של 100ש"ח לכל יום שירות, החל מהיום ה-32 ועד ליום ה-60 יהיו פטורים ממס בגין תגמול זה. התיקון יחול בשל שירות מילואים שבוצע החל מיום 1.1.2017.

ד. נקודות זיכוי להורים: נקודות הזיכוי להורים אשר להם ילדים עד גיל 6 יינתנו באופן קבוע (ולא זמני).

   

לעיון בפרק ג' לחוק, אנא לחצו כאן.

לצורך קבלת פרטים נוספים, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו.

 

 בברכת חג אביב שמח,