הדפסה

דמי הבראה - יולי 2018

מחיר יום הבראה לעובדים במגזר הפרטי הינו 378 ש"ח נכון לחודש יולי 2018. 

להלן מכסת ימי הבראה, המגיעים לעובד במשרה מלאה (עד מרץ 2018 בהיקף של 43 שעות שבועיות ומאפריל 2018 בהיקף של 42 שעות שבועיות):

 תקופה

 ימי הבראה

 ש''ח

 עד שנה

 0

 0

 1

 5

 1,890

 2 – 3

 6

 2,268

 4 – 10

 7

 2,646

 11 – 15

 8

 3,024

 16 – 19

 9

 3,402

 20 +

 10

 3,780

 
  • לעובד במשרה חלקית, מגיע חלק יחסי בהתאם להיקף המשרה.
  • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.
  • במקומות עבודה הכפופים להסכם קיבוצי כלשהו או צו הרחבה המטיבים עם העובד מעבר לאמור בטבלה הנ''ל, יש לנהוג על פי ההסכם האמור.
  • חובה לשלם דמי הבראה לעובדים.
  • עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים שנת עבודה ראשונה מלאה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק יחסי עבור חלק מהשנה.
  • מחיר יום הבראה לעובדים במגזר הציבורי הינו 426 ש"ח.
 

אנו כתמיד עומדים לשירותכם במתן הסברים נוספים.